29 de out. de 2011

Todas as Sentenzas e Autos Xudiciais sobre Reganosa

Actualizada en 29.10.2011

No buscador de Xurisprudencia da web dos Servizos do Consello Xeneral del Poder Xudicial

A través desta web, facilítanse gratuitamente á cidadanía as sentenzas e outras resolucións do Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunais Superiores de Xustiza e Audiencias Provinciais. Estes contidos atópanse dispoñibles a través do buscador de xurisprudencia.

*************
ROJ: STSJ GAL 5934/2011
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 3
Nº Recurso: 13077/2008 -- Fecha: 22/07/2011
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ GAL 5969/2011
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 3
Nº Recurso: 13076/2008 -- Fecha: 22/07/2011
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ GAL 6148/2011
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 3
Nº Recurso: 10492/2008 -- Fecha: 19/07/2011
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: SAP M 9376/2011
Tipo Órgano: Audiencia Provincial
Municipio: Madrid -- Sección: 25
Nº Recurso: 522/2010 -- Fecha: 28/06/2011
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ GAL 4662/2011
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 3
Nº Recurso: 13791/2008 -- Fecha: 07/06/2011
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ GAL 4337/2011
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 3
Nº Recurso: 11263/2008 -- Fecha: 31/05/2011
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ CAT 3313/2011
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Barcelona -- Sección: 4
Nº Recurso: 118/2009 -- Fecha: 18/03/2011
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STS 868/2011
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 3
Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
Nº Recurso: 119/2009 -- Fecha: 25/02/2011
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: ATS 15301/2010
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 3
Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
Nº Recurso: 470/2010 -- Fecha: 22/12/2010
Tipo Resolución: Auto
*************
ROJ: STSJ GAL 10948/2010
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 3
Nº Recurso: 7530/2009 -- Fecha: 16/11/2010
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ GAL 8211/2010
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 3
Nº Recurso: 7305/2009 -- Fecha: 30/09/2010
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ GAL 8210/2010
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 3
Nº Recurso: 7307/2009 -- Fecha: 30/09/2010
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ GAL 8223/2010
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 3
Nº Recurso: 7306/2009 -- Fecha: 30/09/2010
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ GAL 8224/2010
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 3
Nº Recurso: 7549/2009 -- Fecha: 29/09/2010
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ GAL 7988/2010
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 3
Nº Recurso: 7549/2008 -- Fecha: 29/09/2010
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ GAL 7187/2010
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 3
Nº Recurso: 9488/2008 -- Fecha: 15/06/2010
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STS 555/2010
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 3
Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
Nº Recurso: 1572/2007 -- Fecha: 15/02/2010
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ GAL 309/2010
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 3
Nº Recurso: 8455/2006 -- Fecha: 03/02/2010
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ MAD 1212/2010
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 8
Nº Recurso: 781/2007 -- Fecha: 27/01/2010
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: ATS 15841/2009
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 1
Ponente: RAMON TRILLO TORRES
Nº Recurso: 23/2009 -- Fecha: 12/11/2009
Tipo Resolución: Auto
*************
ROJ: STSJ GAL 9103/2009
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 1
Nº Recurso: 546/2008 -- Fecha: 28/10/2009
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: SAN 2696/2009
Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 6
Nº Recurso: 49/2009 -- Fecha: 10/06/2009
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ GAL 4854/2009
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 1
Nº Recurso: 2929/2006 -- Fecha: 08/06/2009
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ GAL 3350/2009
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 2
Nº Recurso: 4200/2009 -- Fecha: 30/04/2009
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ MAD 2516/2009
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Municipio: Madrid -- Sección: 6
Nº Recurso: 723/2009 -- Fecha: 23/03/2009
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STS 6171/2008
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 5
Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
Nº Recurso: 7748/2004 -- Fecha: 14/11/2008
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ GAL 110/2008
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 2
Nº Recurso: 4337/2003 -- Fecha: 22/04/2008
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: ATS 240/2007
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 1
Ponente: RAMON TRILLO TORRES
Nº Recurso: 47/2006 -- Fecha: 15/01/2007
Tipo Resolución: Auto
*************
ROJ: STSJ GAL 5458/2006
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 2
Nº Recurso: 4065/2006 -- Fecha: 14/12/2006
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: STSJ MAD 15703/2006
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 8
Nº Recurso: 2478/2003 -- Fecha: 27/10/2006
Tipo Resolución: Sentencia
*************
ROJ: ATS 11192/2006
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 1
Ponente: OSCAR GONZALEZ GONZALEZ
Nº Recurso: 47/2006 -- Fecha: 28/04/2006
Tipo Resolución: Auto
*************
ROJ: STSJ GAL 3722/2004
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Coruña (A) -- Sección: 1
Nº Recurso: 342/2002 -- Fecha: 23/06/2004
Tipo Resolución: Sentencia